Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2013

juliettaa
7246 f00d 500
Reposted fromdobby dobby vialissie lissie
juliettaa
5526 c89d
Reposted fromkrainakredek krainakredek vialissie lissie
Sponsored post
soup-sponsored

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivihindsightTabslawujcioBateyelynTabslaensommenitaeliblameyouHalobeatzalicexxxmgnsNorkNorkarthiimasadclownsurprisemeTriforcefemiMalikorCyamissiostrablackmoth7KorewapluePstrykMarcoDWdesperateeeSalvator84100sunslamnedIntezupkazproszkuLarryGreenSkyoutofmyheadyannimsmall-idea-colliderdrfredxmascolaradeinneuerfreundnothingiseverythingnothingiseverything
juliettaa
Ważniej­sze od przet­rwa­nia jest zacho­wanie swo­jego człowieczeństwa. 
— George Orwell
Reposted fromtwarze twarze vialissie lissie
juliettaa
8317 ab0b
Reposted fromdomino domino vialissie lissie
juliettaa
Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.
— Jim Ryun
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialissie lissie
juliettaa
-za czym tęsknisz?
-tęsknie za czymś, czego nigdy nie doznałem.
— wywiad ze Świetlickim
Reposted frommilch milch vialissie lissie
juliettaa
4880 10bc
exactly. 
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul vialissie lissie
juliettaa
7932 c179
Reposted fromkonwalia konwalia viavstane vstane
5848 988e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viavstane vstane
juliettaa
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viavstane vstane
juliettaa
Następnym razem będę się kłócił o Ciebie
— mam nadzieje, że nigdy się o tym nie dowiesz
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viavstane vstane

March 29 2013

juliettaa
2778 0ed2
Grey's Anatomy
Reposted frommistreated mistreated viaHeartOrHead HeartOrHead
juliettaa

zmęczona

jestem tylko

troszkę zmęczona.

na chwilkę pójdę

położę się

i odpocznę.

tylko na chwilkę.

na chwilkę.

potem wrócę

i będę z wami

żyć.

tylko odpocznę.


— birdy-birdy.tumblr.com
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapowidlo powidlo
juliettaa
too often the only escape is sleep
— charles bukowski
Reposted fromuoun uoun viapowidlo powidlo
juliettaa
Jeśli nie wiesz, co po­wie­dzieć... Le­piej nie mów nic.
Niep­rze­myśla­ne słowa bolą cza­sami bar­dziej, niż milczenie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapowidlo powidlo
juliettaa
juliettaa
Myślę o tobie, jestem o dziesięć myśli bliżej, dwadzieścia, sto, to prawie o jeden krok, jeden metr mniej, jeszcze tylko parę tysięcy i będziemy daleko i bliżej. To są odległości jednej nocy, jednego pociągu, jednego biletu, to jeden sen, to jedna whisky, patrząca na mnie bursztynowymi oczami, i już jesteś bliżej, lato, sen, lato, dzień. To jest noc bez ciebie.
— Ochocki, Vithren, "Dworce bez ciebie", "Łuny twojego uśmiechu, łuny twoich ran"
Reposted fromtalula talula viamsitudinis msitudinis
juliettaa
2689 b350
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viamsitudinis msitudinis
juliettaa

Magdalena Pankiewicz Art & Illustrations

Reposted frommsitudinis msitudinis
juliettaa
3430 3600
Reposted frommartynkowa martynkowa viamsitudinis msitudinis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...